Coaching voor het gezin

 

Een gezellig gezin: dat wil toch iedereen? Helaas is het niet altijd makkelijk om het gezellig te hebben en te voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. Bij SCIO kunnen gezinnen terecht voor zowel coaching als systeemtherapie.

Gezinscoaching is breed inzetbaar, van praktische ondersteuning in de opvoeding tot aan het bemiddelen in een (v)echtscheiding en het begeleiden van beschermde contactmomenten vanuit de Raad voor de Kinderbescherming. Vaak is coaching ook een laagdrempelige manier om motivatie voor therapie te verhogen, of het begeleiden van een nazorgtraject na een GGZ-behandeling. De coach werkt ambulant dus is zeer flexibel in het aantal afspraken, de locatie en de strekking. We doen wat nodig is!

positieve psychologie voor jeugd en volwassenen

Samenwerking met een psycholoog

Vaak worden kinderen en jongeren bij SCIO aangemeld voor een individueel traject, terwijl in het gezin ook ruimte is voor groei. Om een extra boost te geven in de ontwikkeling, kan de inzet van een gezinscoach versterkend werken. Een actieve samenwerking tussen de psycholoog en de coach zorgt vaak voor snelle en blijvende vooruitgang.

samenwerken-bij-coaching-voor-het-gezin

Wanneer alleen gezinscoaching?

Binnen een gezin zijn er interactiepatronen die heel fijn maar ook ingewikkeld kunnen zijn. Soms loopt het in een gezin niet zoals je wilt, zeker niet als er sprake is van stress over bijvoorbeeld inkomen, opvoeding of school. Wanneer er sprake is van onzekerheid bij ouders, meningsverschillen over taakverdeling, of het niet nakomen van afspraken, kan gezinscoaching helpend zijn. Ook kan gezinscoaching worden ingezet als opstap naar gezinstherapie: soms moet namelijk eerst duidelijk worden wat er precies speelt of hebben de gezinsleden (nog) geen motivatie voor diepgaandere systeemtherapie.

Hoe ziet een traject eruit?

Er vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats tussen (een gedeelte van) het gezin en een hulpverlener van SCIO. Er wordt bekeken of er een match is en de doelen voor het traject worden opgesteld. Het kan voorkomen dat er naast gezinscoaching ook individuele hulp voor één van de kinderen wordt ingezet, of dat er gezinsdiagnostiek wordt opgestart. Dit laatste wordt gedaan als er nog vragen zijn over wat er precies speelt. Diagnostiek kan ook gedaan worden terwijl de gezinscoach al gestart is.

Als het plan helder is, maakt de coach kennis met alle gezinsleden en wordt er gestart met het traject. Wat er wordt gedaan, is afhankelijk van de vraag en de wensen van degene die begeleid gaat worden. Afspraken kunnen thuis plaatsvinden, op school, bij SCIO of elders. We doen wat fijn en gepast is!

Hoe lang duurt gezinscoaching?

Dit is afhankelijk van de vraag die er ligt. De duur kan variëren van een paar weken tot meer dan een jaar. Na de kennismakingsafspraak kan SCIO een indicatie geven van het aantal sessies. Wanneer een sociaal wijkteam betrokken is, wordt de duur en frequentie met hen afgestemd.

Wat is het verschil tussen gezinscoaching en gezinstherapie?

Een steuntje in de rug of een zetje in de goede richting nodig? Spelen er veiligheidsissues? Is er sprake van een vechtscheiding waar van alles geregeld moet worden? Behoefte aan opvoedondersteuning? Inzet van de ambulante gezinscoach is dan vaak het best passend. Systeemtherapie grijpt in op dieperliggende patronen tussen mensen en wordt uitgevoerd door gecertificeerde systeemtherapeuten. Gezinscoaching vindt plaats bij het gezin thuis en systeemtherapie bij SCIO.

scio-coaching-voor-het-gezin

De gezinscoach helpt onder andere bij:

  • Versterken van opvoedingsvaardigheden en zelfvertrouwen van ouders
  • Escalaties in de thuissituatie of op school
  • Ondersteuning gezinsleden bij contacten met diverse instanties
  • Helpen bij schoolverzuim

Meer weten over coaching voor het gezin?

Neem gerust contact met ons op

Ben jij onze nieuwe collega?

Systeemtherapeut

Jeugdbehandelaar

Psycholoog volwassenenzorg
Ambulante gezins- en jongerencoach (24-32uur)