Gezinstherapie

Binnen jeugdhulp en GGZ-land wordt er volgens SCIO te vaak en te veel gefocust op problemen in personen, in plaats van te kijken naar wat er gebeurt tussen personen in een gezin. Wij geloven dat gedrag van elk kind, elke jongere en elke ouder een reactie is op wat er in de omgeving gebeurt. Hier hebben we binnen onze individuele trajecten oog voor, maar soms is er meer nodig. Daarom zijn we erg blij dat we bij SCIO vanaf 2021 ervaren systeemtherapeuten inzetten!

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie (ofwel gezinstherapie) richt zich op patronen tussen mensen en hoe zij elkaar beïnvloeden qua gedrag, gevoelens en gedachtes. Bij gezinstherapie wordt het gehele gezin betrokken, want iedereen heeft een belangrijk aandeel in de sfeer en communicatie thuis!

Gezinstherapie bij SCIO

Wanneer systeemtherapie?

Binnen een gezin zijn er interactiepatronen die heel fijn maar ook ingewikkeld kunnen zijn. Kinderen worden ouder en krijgen een eigen wil, er is sprake van mantelzorg, of verschillen in verwachtingen tussen kinderen en ouders. Soms vinden grote veranderingen plaats, zoals ziekte, overlijden, verlies van werk (inkomen), echtscheiding of schoolproblemen. Dit heeft invloed op ieder individu en daarmee ook op de onderlinge communicatie. Wanneer er spanningen zijn en gezinsleden hier niet zelfstandig uitkomen, kan systeemtherapie erg helpend zijn.

Nu aanmelden

Gezinstherapie is geschikt bij:

  • Ingrijpende gebeurtenissen in het gezin
  • Behoefte aan een hechtere band
  • Behoefte aan meer openheid over emoties en verwachtingen
  • Problemen in de partnerrelatie (relatietherapie)
  • Spanning, stress of ruzie binnen het gezin
  • Een nieuwe gezinsstructuur, zoals na een scheiding of een samengesteld gezin
  • Ouders gaan scheiden en willen de beste aanpak voor de kinderen
  • Ouders willen een goede samenwerking t.b.v. de kinderen

Wanneer géén systeemtherapie?

Soms ziet een verwijzer dat er gezinstherapie nodig is, maar is het gezin hier (emotioneel) nog niet klaar voor. In dat geval heeft therapie geen effect, aangezien er motivatie en inzet nodig is van iedereen. Soms speelt er zoveel in een gezin, dat er geen ruimte is voor therapie. In die gevallen is gezinscoaching vaak passender. Dit kan een laagdrempelige opstap zijn naar systeemtherapie. Ook ondersteuning of begeleiding van één van de gezinsleden kan een optie zijn. Overleg gerust met SCIO, zodat we de best passende hulp inzetten voor het hele gezin!

Hoe ziet een traject eruit?

Wanneer er direct wordt verwezen naar systeemtherapie, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen het gezin, de systeemtherapeut en een gedragswetenschapper of psycholoog van SCIO. Er wordt bekeken of er een match is en de doelen voor het traject worden bepaald. Na de kennismaking ontvangen de gezinsleden een trajectplan met daarin de doelen en een inschatting van het aantal sessies. Wanneer het voor alle partijen goed voelt, wordt er gestart met de gezinstherapie. Wanneer wenselijk kunnen ook individuele trajecten gelijktijdig lopen met de systeemtherapie. Er wordt dus echt gekeken wat nodig en mogelijk is binnen een gezin. Alles is op maat!

Gezinstherapie voor samengesteld gezin

Hoe lang duurt systeemtherapie?

Dit hangt af van de vragen die er liggen. Er zijn trajecten waarin de doelen binnen drie sessies behaald worden, soms duurt het ook een heel jaar en zijn er meer sessies nodig. Na de kennismaking kan de systeemtherapeut een indicatie geven. Vervolgens hangt het af van de openheid en de inzet van iedereen; we doen het namelijk samen!

Hoe duur is systeemtherapie?

Met een verwijsbrief van de huisarts of het sociaal team wordt systeemtherapie volledig vergoed door de gemeente waarin één van de kinderen staat ingeschreven. Zelf bekostigen mag ook: er wordt dan een tarief van € 125 per uur gerekend.

Kijk bij vergoedingen of ook jouw gemeente onze trajecten vergoed!

Meer weten over gezinstherapie?

Neem gerust contact met ons op

Ben jij onze nieuwe collega?

Systeemtherapeut

Jeugdbehandelaar

Psycholoog volwassenenzorg
Ambulante gezins- en jongerencoach (24-32uur)