1-op-1 trajecten

Psychologen met oog voor jou

Maak kennis met ons

Een individueel traject: wanneer is dat geschikt voor mij?

Binnen SCIO hebben we twee ‘smaken’ qua trajecten voor volwassenen: coaching en behandeling. Deze liggen in elkaars verlengde, maar er is wel onderscheid te maken. Het traject is qua werkwijze vergelijkbaar, maar de beginsituatie is anders. Bij coaching kun je denken aan een ‘steuntje in de rug’ en een ‘ontwikkeltraject’, waar het bij behandeling meer gaat om ‘herstel’ en ‘stabiel blijven’. De laatste groep mensen komt veelal via een huisarts of bedrijfsarts bij ons terecht. Met een verwijsbrief wordt het traject in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraars.

Tijdens een telefonische screening met één van onze psychologen kan uitsluitsel gegeven worden of jouw hulpvraag passend is binnen een coachingstraject, of dat er sprake is van behandeling. Bij de laatste vorm kijken we ook met je mee in hoeverre je voor een 100% vergoeding vanuit jouw zorgverzekeraar in aanmerking komt.

Hoe ziet een traject eruit?

De klik tussen jou en de psycholoog is de allerbelangrijkste voorwaarde voor succes. Nadat je van één van onze telefonische screeners  te horen hebt gekregen dat SCIO bij jouw hulpvraag past, wordt je ingepland voor een kennismakingsafspraak bij ons op locatie (of online indien gewenst). We stellen de doelen voor jouw traject gezamenlijk op en spreken uit wat we van elkaar verwachten. De insteek van onze Basis GGZ-trajecten is altijd: zo kort en doelgericht mogelijk, zodat je zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kan. We maken een schatting van het aantal sessies dat nodig is om het traject succesvol te laten zijn, en mochten we erachter komen dat er andersoortige hulp nodig is dan bespreken we dat uiteraard meteen.

Wanneer we besluiten om met elkaar verder te gaan, worden de sessies wekelijks of één keer per twee weken gepland. Om in de tussentijd verdere stappen vooruit te zetten, krijg je ‘denk- of doe opdrachten’ mee. De doelen waar in het traject actief aan gewerkt wordt, worden regelmatig gescoord. Zo is meteen duidelijk hoe het gaat en kunnen we eventueel bijsturen.

  Benieuwd naar welke behandelvormen er bij SCIO ingezet kunnen worden? Klik dan hier

  • Neem contact via het contactformulier of bel naar 085-7920004
  • Wij nemen contact op om te bespreken of een traject bij SCIO passend is
  • Indien behandeling: je levert een geldige verwijsbrief in bij ons
  • We maken een kennismakingsafspraak
  • Als de klik er is, kun je starten!*

  Hoe lang duurt een traject?

  Dit hangt af van de hoeveelheid doelen, hoe hard en hoeveel je werkt aan bepaalde opdrachten en hoe gemakkelijk je je openstelt. De ervaring is dat een traject gemiddeld tussen de 6 en de 12 sessies duurt. Soms gaan we over naar een groepstraining of naar gezinssessies. We doen wat nodig en gewenst is!

  Hoe duur is een psycholoog?

  Coaching:

  Bij SCIO is het tarief € 125,– per sessie. Een sessie duurt ongeveer 60 minuten, maar daarbij wordt er niet strikt op de klok gekeken. De ene keer zal je behoefte hebben aan de langere sessie en de andere keer volstaat een kortere sessie. De afspraken worden ruim ingepland, zodat redelijke uitloop altijd mogelijk is.

  Behandeling:

  Wij zijn blij dat wij sinds de zomer van 2023 volwassen cliënten trajecten kunnen aanbieden die (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraar. Waar voorheen onze cliënten hun sessies volledig zelf betaalden, is dus nu een financiële compensatie (of volledige vergoeding) mogelijk. De hoogte hiervan is afhankelijk van de polis die jij zelf bij de verzekeraar afsluit, dus het is belangrijk dat je je goed laat informeren! In deze brief lees je meer.

  2024

  Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij voor 2024 weer een overeenkomst gesloten. We zijn er bij mee!

  De verzekeraars waar je de zorgkosten (m.u.v. je eigen risico) 100% vergoed krijgt:

  • Menzis
  • DSW
  • Caresq
  • Zilveren Kruis
  • ASR
  • Zorg en Zekerheid

    

   Waar wij GEEN contract mee zullen sluiten: ONVZ, Salland en CZ (maar die hebben wel een hoge vergoeding voor ongecontracteerde zorg!)

   No show beleid:

   Afspraken dienen tijdig worden afgezegd. Indien je je niet vóór 24 uur voorafgaand aan de afspraak afmeldt of niet verschijnt (no show), zal SCIO het volgende in rekening brengen:

   • Er zal € 75,- in rekening worden gebracht indien het om het intakegesprek gaat;
   • Er zal € 50,- in rekening worden gebracht indien het om een behandelafspraak gaat;
   • Er zal € 100,- in rekening worden gebracht indien het om een onderzoekafspraak gaat.

   Voor welke behandelingen kan ik terecht bij SCIO?

   De psychologen zijn breed opgeleid, wat wil zeggen der allerlei hulpvragen bij ons kunnen worden opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn: ADHD, Angst / Paniek, Somberheid / Depressie, Posttraumatische Stresstoornis, Autisme, SOLK.

   Binnen onze trajecten zetten wij in wat nodig en gewenst is: Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte Therapie, EMDR en Schematherapie (basis). Ook kan de inzet van een systeemtherapeut gewenst zijn.

   Je kunt bij ons zowel voor diagnostiek als behandeling terecht. Wanneer jouw situatie onverhoopt te complex is om bij SCIO behandeld te worden, dan zullen wij je doorverwijzen naar onze collega’s in de Specialistische GGZ. Voor een uitgebreider overzicht van onze behandelvormen klik je hier.

   Wij doen er uiteraard alles aan om u zo snel mogelijk te helpen. Voor de actuele wachttijden klikt u hier.

   Meer weten over 1 op 1 trajecten?

   Neem gerust contact met ons op

   Ben jij onze nieuwe collega?

   Systeemtherapeut

   Jeugdbehandelaar

   Psycholoog volwassenenzorg
   Ambulante gezins- en jongerencoach (24-32uur)