Samenwerkingen

Samen weet je meer

Mediation Rivierenland:

Kees van Ginkel vertelt:

“Mediation Rivierenland is inmiddels al 10 jaar actief in Rivierenland en omstreken. Als mediator verzorg ik alle vormen van familie mediations met als specialisatie echtscheidingen. Ik zie mijzelf als bevlogen mediator. Mijn achtergrond ligt in de jeugdhulpverlening. Van oorsprong ben ik maatschappelijk werker en heb onder andere gewerkt als gezinsvoogd. Het belang van de kinderen staat voor mij dan ook altijd voorop tijdens de mediation. Wanneer ouders dit wenselijk vinden ga ik ook in gesprek met de kinderen. Zo wordt hetgeen de kinderen wensen meegenomen in de mediation. Mocht ik tijdens het gesprek met de kinderen, of uit hetgeen ouders vertellen, constateren dat de kinderen of ouders tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben om de scheiding te kunnen verwerken, zal ik altijd doorverwijzen. Vaak verwijs ik daarbij door naar SCIO of naar de huisarts.”

De Relatiepraktijk:

Na een periode van flexibele samenwerking is De Relatiepraktijk vanaf 2021 officieel onderaannemer van SCIO in Tiel! Het is daarom mogelijk om via een verwijzing van het sociaal team of de huisarts te starten met systeemtherapie bij SCIO (mits er sprake is van minimaal één jeugdig gezinslid, dus niet ouder dan 17 jaar). De therapeuten van De Relatiepraktijk zijn allen ervaren in systeemtherapie en hebben daarnaast ook affiniteit met Oplossingsgericht Werken. Een hele fijne samenwerking die mogelijk alleen maar intensiever wordt!

Team De Relatiepraktijk
Samenwerking met de relatie praktijk

Zorg en Welzijn Nederland BV:

Zorg en welzijn Nederland B.V. adviseert en begeleid mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben met een beschikking vanuit de WMO, JW of WLZ. 

Zorg en Welzijn Nederland B.V. is een laagdrempelige, pragmatische organisatie die zich vooral richt op wat jij echt nodig hebt.

Zorg en Welzijn Nederland B.V. is ontstaan vanuit de gedachte dat iedere vorm van hulp en ondersteuning beschikbaar moet zijn voor iedereen. Zorg en Welzijn Nederland B.V. is cliëntgericht, waarbij het welzijn van de cliënt hoog in het vaandel staat. Onder andere stopt de dienstverlening van Zorg en Welzijn Nederland B.V. niet om 17.00 uur, wat inhoudt dat Zorg en Welzijn Nederland B.V. 24 uur per dag bereikbaar is.

Praktijkhouder Sascha van SCIO is per 01-01-2021 de vaste gedragswetenschapper voor consultatie en advies op casusniveau

Samenwerking met zorg en welzijn Nederland

Ziekenhuis Rivierenland:

Na ruim twee jaar met SCIO als externe samenwerkingspartner verbonden te zijn, hebben zij SCIO in 2016 gevraagd om op structurele basis alle interne coachingstrajecten op te pakken. Ziekenhuis Rivierenland staat volledig achter SCIO’s oplossingsgerichte werkwijze en zij laten door het inzetten van SCIO zien dat zij bereid zijn om actief in hun personeel te investeren! Zowel Sascha en Margot van SCIO zijn structureel binnen het ziekenhuis te vinden, zowel voor individuele coaching als teamtrajecten.

 

Samenwerking met ziekenhuis-rivierenland

Actietafel – Regio Rivierenland:

Bij sommige jongeren is er sprake van complexe zorgproblematiek en stagnatie in de hulp binnen het reguliere circuit. Door deze complexiteit lijkt er geen beweging meer te zijn. Een groep professionals met verschillende achtergronden en expertise, bespreekt de situatie op een inventieve manier en zorgt voor een maatwerkoplossing. Door het combineren van verschillende invalshoeken en expertise, wordt er een actie voor de jongere bedacht, die in het reguliere overleg of circuit nog niet heeft plaatsgevonden.

SCIO’s praktijkhouder Sascha en orthopedagoog Laura worden ingehuurd als expert in de jeugdhulp- en GGZ, zodat er gewerkt kan worden aan de brug tussen onderwijs, jeugdzorg en GGZ. Een erg leuke en waardevolle samenwerking!

Samenwerking met regio-rivierenland

Gezinshuis Hakketak:

Daphne en Wim vertellen:

“Wij realiseren ons dat de fijne jeugd die wij zelf hebben gehad, met daarbij alle mogelijkheden tot ontwikkeling, niet voor iedereen mogelijk is. Lange tijd hebben wij al de wens om onszelf hiervoor in te zetten. In 2016 zijn wij gestart met pleegzorg. Na een start en kennismakingsprocedure via Entrea hebben wij een leuke gezellige pleegdochter in ons gezin erbij gekregen. Sindsdien is de droom om een gezinshuis te starten gaan leven. Deze droom zijn wij nu aan het waar maken.”

Malou van SCIO is voor dit mooie, warme gezinshuis de vaste gedragswetenschapper voor consultatie en advies. Enorm leuk om mee te mogen bouwen aan dit relatief nieuwe, maar zeer deskundige en bevlogen gezinshuis!

Loes Laponder – praktijk voor psychosociale therapie:

Loes Laponder vertelt:

“Ik help cliënten om bij de kern van hun probleem of de klachten te komen. Vanuit dit punt leert de cliënt anders om te gaan met gedrag en pijnlijke emoties van zichzelf en in relatie tot de ander. Ik ben een ervaren EMDR-therapeut en blijf me nog steeds verwonderen over de impact van deze therapie. Naast EMDR maak ik ook gebruik van technieken zoals NLP, het Cognitieve Model, EFT en Mindfulness.”

SCIO en Loes Laponder werken al jaren fijn samen binnen casuïstiek: het komt geregeld voor dat kinderen bij SCIO behandeld worden en de ouders bij Loes. Ook sparren ze vaak over onderwerpen zoals kindermishandeling, aangezien Loes jarenlang Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling is geweest.

Ben jij onze nieuwe collega?

Systeemtherapeut

Jeugdbehandelaar

Psycholoog volwassenenzorg
Ambulante gezins- en jongerencoach (24-32uur)