Vergoeding en verwijzing

Wat kost begeleiding door SCIO?

Voor kinderen en jongeren uit de regio’s Rivierenland en Lekstroom worden de trajecten (begeleiding en behandeling*) van SCIO volledig vergoed, mits je een verwijzing hebt van de huisarts of het Sociaal Team. Zelf bekostigen mag ook: ouders betalen dan € 125 per sessie.

Verzekerd van kwaliteit

Alle psychologen van SCIO zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Psychologen en/of de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. Daarnaast is SCIO erkend door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt er dus met alle zekerheid vanuit gaan dat je te maken hebt met goed opgeleide en bijgeschoolde psychologen en orthopedagogen.

*IQ-testen worden in sommige gevallen ook vergoed. Overleg met ons over de mogelijkheden.

Vergoedingen kind en jeugd

De volgende gemeentes vergoeden onze zorg:

 • Tiel
 • West Betuwe
 • Neder-Betuwe
 • Culemborg
 • West Maas en Waal
 • Buren
 • Vijfheerenlanden
 • Nieuwegein
 • Lopik
 • IJsselstein
 • Houten

Vergoedingen volwassenen

Wij zijn blij dat wij sinds de zomer van 2023 volwassen cliënten trajecten kunnen aanbieden die (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraar. De hoogte hiervan is afhankelijk van de polis die jij zelf bij de verzekeraar afsluit, dus het is belangrijk dat je je goed laat informeren!

In onze brief vind je meer informatie over tarieven, vergoedingen en met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben afgesloten. Lees dit goed door voor je je aanmeldt bij SCIO.

 

Ideeën over betaling?

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen goede zorg krijgt, hebben wij soepele betalingsafspraken met onze cliënten. Neem contact op voor de mogelijkheden: alles is bespreekbaar.

Vergoedingen psycholoog

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Ben jij onze nieuwe collega?

(evt Regiebehandelaar) 24-32 uur

Ervaren behandelaar