Vergoeding en verwijzing

Wat kost begeleiding door SCIO?

Voor kinderen en jongeren uit de regio’s Rivierenland en Lekstroom worden de trajecten (begeleiding en behandeling*) van SCIO volledig vergoed, mits je een verwijzing hebt van de huisarts of het Sociaal Team. Zelf bekostigen mag ook: ouders betalen dan € 125 per sessie.

Verzekerd van kwaliteit

Alle psychologen van SCIO zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Psychologen en/of de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. Daarnaast is SCIO erkend door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt er dus met alle zekerheid vanuit gaan dat je te maken hebt met goed opgeleide en bijgeschoolde psychologen en orthopedagogen.

*IQ-testen worden in sommige gevallen ook vergoed. Overleg met ons over de mogelijkheden.

Vergoedingen kind en jeugd

De volgende gemeentes vergoeden onze zorg:

 • Tiel
 • West Betuwe
 • Neder-Betuwe
 • Culemborg
 • West Maas en Waal
 • Buren
 • Vijfheerenlanden
 • Nieuwegein
 • Lopik
 • IJsselstein
 • Houten

Vergoedingen volwassenen

Wij zijn blij dat wij sinds de zomer van 2023 volwassen cliënten trajecten kunnen aanbieden die (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraar. De hoogte hiervan is afhankelijk van de polis die jij zelf bij de verzekeraar afsluit, dus het is belangrijk dat je je goed laat informeren!

In onze brief vind je meer informatie over tarieven, vergoedingen en met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben afgesloten. Lees dit goed door voor je je aanmeldt bij SCIO.

2024

De onderhandelingen met de zorgverzekeraars m.b.t. 2024 zijn in volle gang en met een aantal zorgverzekeraars hebben wij inmiddels weer een overeenkomst gesloten. We zijn er bij mee!

De verzekeraars waar je de zorgkosten (m.u.v. je eigen risico) 100% vergoed krijgt:

 • Menzis
 • DSW
 • Caresq / Eucare
 • Zilveren Kruis / Achmea
 • ASR
 • VGZ
 • Zorg en Zekerheid

   

  Waar wij GEEN contract mee zullen sluiten: ONVZ Salland en CZ  (maar die hebben wel een hoge vergoeding voor ongecontracteerde zorg!)

  Indien wij geen contract hebben met jouw gekozen verzekeraar, dan vallen we onder de ongecontracteerde zorg. Dat betekent dat jouw verzekeraar een gedeelte van je traject vergoedt. Klik op deze link om te zien hoe veel dit is.

  Ideeën over betaling?

  Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen goede zorg krijgt, hebben wij soepele betalingsafspraken met onze cliënten. Neem contact op voor de mogelijkheden: alles is bespreekbaar.

  Vergoedingen psycholoog

  Wil je meer weten?

  Neem gerust contact met ons op

  Ben jij onze nieuwe collega?

  Systeemtherapeut

  Jeugdbehandelaar

  Psycholoog volwassenenzorg
  Ambulante gezins- en jongerencoach (24-32uur)